Dijital

Diş Hekimliği

Dijital teknolojinin gelişi, klinisyenlere geleneksel ölçü teknikleri yerine intraoral tarayıcıları kullanma seçeneği sunar. Dijital ölçülerin kullanılması, geleneksel ölçü malzemelerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmakta, bu da işlem tekniğini hastalar için potansiyel olarak daha rahat hale getirmekte, aynı zamanda diğer tekniklerden gelen hataları azaltmaktadır. Dijital ölçüler, ölçü prosedürünü basitleştirme, hasta başında çalışma süresini azaltma, klinisyen ve laboratuvar arasındaki iletişimi kolaylaştırma kapasitesine sahiptir.

Ağız içi tarayıcılar, diş hekimliğinde doğrudan optik cihazlarla görüntüleri yakalamak için kullanılan araçlardır. Diğer üç boyutlu tarayıcılara benzer şekilde, taranacak nesneye bir ışık kaynağı (lazer veya daha yakın zamanda yapılandırılmış ışık) yansıtırlar, bu durumda hazırlanmış dişler ve implant tarama gövdeleri dahil olmak üzere dental arkların 3B implant konumunu aktarmak için kullanılır.

Protetik Diş Tedavisi alanında CAD/CAM sürecine yardımcı olmak için ağız içi dijital ölçü tekniği kullanılmıştır. Dijital ölçülerle üretilen dental ürünler, geleneksel ölçülerle eşit doğruluk göstermiştir.  Ağız içi dijital ölçü tekniği, iş verimliliği, malzeme tasarrufu açısından hastalar  için yüksek konforlu olmasıyla belirgin bir üstünlüğe sahiptir.

Dijital ölçünün avantajları şunlardır:

  1. Geliştirilmiş hasta kabulü, konforlu olması ve bulantı refleksinin olmaması
  2. Ölçü materyallerinde daha az bozulma,
  3. Hazırlığın üç boyutlu olarak ön görselleştirilmesi
  4. İmplant protez boşluğunun sanal değerlendirmesi
  5. Restoratif ara yüzün derinliği
  6. Laboratuvar adımlarına geçmeden önce acil durum profili yapılandırması ve
  7. Potansiyel maliyet ve zaman etkinliği

Dijital implant diş hekimliği, öngörülebilir sonuçlar, daha öngörülebilir maliyet ve hem hasta hem de diş ekibi için zaman tasarrufu sağlaması nedeniyle yakın gelecekte dental implant pazarında çok büyük bir etkiye sahip olacaktır. Dijital planlama ve işleme, diş implantı tedavi seçeneğini diş implantı ekibi ve hasta için çok daha az külfetli ve daha kolay sunacak, böylece dünya çapında kabul edilebilirliği ve kullanımı iyileştirecektir.