Protez

SABİT PROTEZLER

Kısmı diş eksikliklerinde veya tek bir dişteki ileri madde kaybında uygulan protezlerdir. Hastanın, diş eksikliği, konuşma ve estetik açıdan görüntü bozukluğuna yol açan dişlerini tamamlarlar. Bu tür protezlerde hastanın çiğneme kuvvetini kaldırabilecek dirence sahip olması ve estetik olarak, diğer diş yapıları ile benzerlik göstermesi hedeflenmektedir.

Eksik dişlerin giderilmemesi ağız ve diş sağlığını bozar. Her bir diş, bir diğerini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir diş kaybedildiğinde, diğer dişler kayıp dişin oluşturduğu boşluğa doğru zaman içinde hareket eder veya eğilirler. Karşı çenedeki diş de boşluğa uzar. Bu alışılmadık diş hareketleri, hem dişte hem de dişetinde gerilimlere yol açar. Bütün bunlara ilaveten, dişeti ve kemik dokularda tahribat meydana gelir. Normal – doğal diş temasları bozulduğu için, dolayısıyla fizyolojik temizlik de engellendiğinden, dişler çürümeye eğilimli hale gelirler.

Diş eksikliklerinin giderilmesinde komşu dişlerden veya dental implantlardan destek alınmaktadır.

TEK KURONLAR (KAPLAMALAR)

Estetik açıdan iyi görünmeyen hasarlı, kırılmış, incelmiş ya da renk bozukluğu olan dişleri tekrar eski haline getirmek, sağlamlaştırmak, estetiğini tekrar kazandırmak için uygulanan kaplamaya verilen isimdir. Kuronlar, dişte küçültme işlemini takiben alınan ölçüyle, metal destekli porselen veya tam seramiklerden (zirkonyum, empress) elde edilir. Tedavinin süresi yaklaşık 3 seanstır (1 hafta).

DİŞÜSTÜ SABİT PROTEZLER (KÖPRÜLER)

Diş eksikliklerinin giderilmesinde komşu dişlerden sıklıkla yararlanılır. Bu amaçla, sağlam komşu dişlerin küçültülmesi işlemi gerekir. Boşluğu dolduracak olan yapay diş, doğal dişin üstüne hazırlanan kuronlara tutturulur. Küçültme işlemini takiben ağızdan alınan ölçüyle metal destekli porselen veya tam seramiklerden köprü elde edilir. Uyum, estetik, yükseklik gibi kontrolleri yapıldıktan sonra dişlerin üzerine yapıştırılarak ağızda sabit olarak kalır. Kliniğimizde dişüstü köprülerin uygulanması 4 seanstır (10 gün).

İMPLANTÜSTÜ SABİT PROTEZLER

Dişüstü köprü protezleri yapımı kısa süren, kolay ve ekonomik bir çözüm olsa da yandaki komşu dişlerin küçültülmesini gerektirir. İmplant tedavisinde ise komşu dişlerde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın tedavi tamamlanır. Yapımı daha uzun sürmesine rağmen tedavi çok daha uzun ömürlüdür, komşu dişlerin ve dişetlerinin sağlığı etkilenmez. İmplantüstü protezler, zirkonyum bağlantı parçaları ve alt yapıları kullandığında doğala yakın, mükemmel estetik sonuçlar verir.

İmplantüstü sabit protezler, hareketli protez kullanımını gerektiren çok sayıda diş eksikliğinde ve hatta tam dişsiz durumlarda da yapılabilir. Kliniğimizde, ağıziçi ve radyografik muayeneler sonucu yapılan planlama ile hastanın çiğneme fonksiyonun oldukça azaldığı, tutuculuk ve estetik problemlerin görülebildiği hareketli protezleri kullanma mecburiyeti ortadan kalkmaktadır.

HAREKETLİ PROTEZLER

PARSİYEL (BÖLÜMLÜ/ MODERN) PROTEZLER

Çok sayıda diş eksikliğinin olduğu ve sabit protezlerin yapılamadığı durumlarda yapılan protezlerdir. Hasta tarafından takılıp çıkarılabilen bu protezler dişlerden ve dişsiz boşluktaki yumuşak dokudan destek alarak, konuşma, çiğneme fonksiyonlarını yerine getirilmesini sağlar. Bu protezler hareketli protez olarak nitelendirilse de doğru yapılan protezlerde tutuculuk oldukça iyidir. Protezin ana yapısında metal bulunmakta ve ince yapıda olmaktadır. Bu da uyumu en üst seviyeye çıkararak hastada kullanım kolaylaştırır. Dişlerden alınan destek, protezdeki kroşeler (kancalar) vasıtasıyla olmaktadır. Bu sebeple ön dişlerden destek alınmasının gerektiği durumlarda estetiği sağlamak zor olabilir. Tedavi süreci yaklaşık 6 seanstır (2 hafta).

HASSAS BAĞLANTILI (ÇITÇITLI) PROTEZLER

Hassas bağlantılı protezlerde modern protezlerde dişlerden destek almak için kullanılan kroşe sistemi ortadan kalkmıştır. Bağlantı, protezin içinde kaldığı için ön diş desteğinde estetik kolaylıkla sağlanır. Aynı zamanda modern protezlere göre hassas bağlantıların tutuculuğu daha yüksek olduğundan protezdeki hareket yok denecek kadar azdır. Hastanın proteze alışması daha kısa sürer.

Hassas bağlantılı protezlerde bağlantı protezin içinde kaldığından, bağlantıyı sağlamak için destek alınacak dişlerin kaplanması gerekmektedir. Tedavi süreci yaklaşık 3 haftadır. Detaylı bilgi için kliniğimize başvurabilirsiniz.

TOTAL (TAM) PROTEZLER

Alt / üst çenede veya her ikisinde de hiç dişin bulunmadığı durumda yapılan protezlerdir. Sadece kalan yumuşak dokudan destek alındığı için sabit protezlerdeki çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonların konforunu vermez. Ancak doğru alınan ölçü ve kayıtlarla yapılan bir tam protez oldukça iyi fonksiyon görür. Özellikle üst çenede tutuculuk başarısı oldukça yüksektir. Protez takıldıktan sonra zaman içinde dil, dudak, yanak ve protez altında kalan mukozanın adapte olmaları ile hasta protezini rahatlıkla kullanabilir hale gelir. Tam protezlerin yapım süreci yaklaşık 5 seanstır ve bizim için 5-6 gün yeterlidir. Bu tip protezlerde sadece yumuşak dokudan destek alındığı için adaptasyon sürecinde vurukların olması normal bir durumdur. Bu sebeple protez takıldıktan sonra kontrol seanslarımız mevcuttur.

İMPLANT ÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLER

İmplant üstü hareketli protezler, tam dişsizlik durumlarında kullandığımız total protezlere çok iyi bir alternatiftir. Alt ve üst çenelere doğru bir planlama ile yerleştirilmiş implantlardan destek alınarak yapılan bu tam protezlerde yüksek düzeyde tutuculuk sağlandığı gibi özellikle üst çenede protez hacmi ciddi oranda azaltılabilir. Protezin damak kısmına kadar ilerleme zorunluluğu ortadan kalkar.

Detaylı bir planlama ile üst çeneye 4 ve alt çeneye 2-4 adet yerleştirilen implantlar ve farklı tutucu tipleri ile hareketlilik sıfırlanabilir. Hastanın proteze alışması, çiğneme ve konuşma fonksiyonlarını kazanması çok kısa sürede gerçekleşir. Tam protezlerle çiğnemenin çok zor olduğu sert gıdalar artık tüketilebilir hale gelir. Üst çenede damak kısmı da açıldığından yiyeceklerin tadını alma hissi de artar. Tutucu tipleri, özellikleri ve yapım süreci için kliniğimize başvurabilirsiniz.