Uyutarak

Diş Tedavisi

Med Diş ailesi olarak bebek, çocuk, ergen yaş gruplarındaki ve engelli hastalarımızın işlemlerini diş hekimi korkusu olmadan, rahatlıkla yaptırmalarını sağlamak ve ilerleyen dönemlerde dental fobilerinin gelişmesine engel olmak en önemli amacımızdır. Keyifli bir muayene seansı ve kısa işlemler genellikle çocuklar tarafından tolere edilebilmekte ve diş hekimi korkusu olmadan alışmaları sağlanabilmektedir.  Ancak her zaman işimiz bu kadar kolay olmayabilmektedir. Bazı hastalarımızda kaygılarının önüne geçmekte zorlanabiliyoruz. Özellikle çok sayıda ve derin çürük varlığında küçük yaş gruplarında; birden çok tedavi seansı gerekmesi, uzun süren işlemlerin yapılması, işlem esnasında kullanılan aletler ve seslerden korkmaları gibi sebeplerle klinik ortamında sağlıklı tedaviler yapmak mümkün olamamaktadır. Ayrıca ileri yaş gruplarında da korku ve kaygıları sebebiyle işlemlerini yaptırmakta zorlanan hastalarımız da uyutarak diş tedavileri adını verdiğimiz genel anestezi ve sedasyon yöntemleri sayesinde rahatlıkla tedavilerimizi hastalarımızda herhangi bir travma oluşturmadan, tek seansta ve ağrısız bir şekilde tamamlayabiliyoruz.

SEDASYON NEDİR? DİŞ TEDAVİLERİNDE NASIL UYGULANIR?

Hastanın spontan solunumu ve reflekslerinin korunduğu, derinliğinin ilaç dozlarıyla ayarlanabildiği bir uyutma yöntemidir. Az sayıda ve düşük dozda ilaçlarla uyku hali devam ettirilebilmekte ve bu nedenle hastanın uyanması kısa sürede gerçekleşmektedir. İşlem esnasında hasta uyuduğu için ağrı hissetmez. Sedasyon ile diş tedavileri sadece çocuklarda değil aşırı kaygılı olan ya da uzun süreli cerrahi işlem gerektiren (gömülü yirmi yaş dişi çekimi, kist tedavileri, çoklu implant uygulamaları gibi) yetişkin hastalarda da uygulanabilmektedir. Çeşitli sedasyon derinlikleri olmakla birlikte, hangi hastada hangi sedasyonun uygulanacağına anestezi uzmanı karar vermektedir.

Çocuklarda sıklıkla derin sedasyon uygulaması tercih edilmektedir. Hasta uyku halinde olduğundan diş hekimi ile diyoloğa giremez ve komutlara cevap veremez. Uyku esnasında bilinç devre dışı olduğu için, uyandıktan sonra yapılan işlemler hatırlanmaz ve çocuklarda herhangi bir travma olmadan stressiz bir şekilde tedaviler tamamlanabilir. Bu yöntemle çok sayıda işlemin tek seansta tamamlanması da önemli avantajlarındandır.

Sedasyon işlemi genel anestezi (narkoz) yöntemiyle karıştırılabilir. İki işlem arasındaki en önemli fark; genel anestezide hasta solunumu makineye bağlıyken, sedasyonda hasta kendisi nefes alıp verir dolayısıyla ağız ve boğaza tüp yerleştirmeye gerek yoktur. Ayrıca sedasyonda uyku düzeyi genel anestezideki kadar derin değildir.

GENEL ANESTEZİ NEDİR ? DİŞ TEDAVİLERİNDE NASIL UYGULANIR?

Genel anestezi, dışarıdan uygulanan farmakolojik ajanlarla bilincin kapandığı, ağrılı uyarana yanıt alınamadığı, solunum fonksiyonlarının önemli ölçüde baskılandığı veya durduğu, dolaşım sistemi fonksiyonlarının baskılanabildiği geri dönüşümlü bir durum olarak tanımlanabilmektedir. Genel anestezi yöntemi genellikle 1 saatten daha uzun sürecek çok sayıda işlem varlığında veya sistemik rahatsızlık durumunda tercih edilmektedir. Yaş ve kilo da anestezi uzmanı tarafından değerlendirilen bir diğer kriterdir.

Çocuk hastalarda, genel anestezi ile işlemlerin yapılmasına karar verilirse, çocuk diş hekimi aileye genel anestezi altında tedavisi hakkında bilgi verdikten sonra anestezi uzmanına yönlendirir.  Çocuğun genel anestezi almasında herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığı değerlendirilir.

Aileler genellikle çocuklarının genel anestezi almasından endişe duymaktadırlar. Ancak günümüzde kullanılan yeni anestezi teknikleri ve ilaçları sayesinde genel anestezi son derece güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Burada önemli olan tedavinin tam teşekküllü hastanelerde ve alanında uzman hekimler tarafından gerçekleştiriliyor olmasıdır.

UYUTARAK DİŞ TEDAVİLERİ KİM TARAFINDAN ve NEREDE YAPILABİLİR ?

Sedasyon ve genel anestezi işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen merkezlerde ve hastanelerde gerçekleştirilebilmektedir. Bu ortamlarda ameliyathane koşulları sağlanmış, anestezi işlemleri için gereken uygun ekipman ve cihazlar bulunmaktadır. İşlem esnasında hava yolu ve solunum sistemleri dikkatle gözlemlenmekte, hastaların kan basıncı, kalp hızlarının takibi mutlaka anestezi uzmanı kontrolünde yapılmaktadır.

Diş tedavilerini genel anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirecek olan diş hekiminin, bu konudaki deneyimi çok önemlidir. Bildiğiniz gibi diş tedavileri özellikle birden fazla işlem yapılması gereken durumlarda uzun sürebilecek tedavilerdir. Alanında deneyimli olan uzman çocuk diş hekimleri bu süreyi mümkün olduğunca kısaltmaktadır.

Biz de Med Diş ailesi olarak bu işlemleri anlaşmalı kurumlarımızda gerçekleştirmekteyiz.

TEDAVİ ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Sedasyon öncesinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu tam bir açlık ve susuzluk hali olmasıdır. Bu süre ortalama 4 saat kadardır. İşlemden 4 saat öncesinde yeme ve içme tamamen kesilmiş olması gerekir.

Genel anestezi için açlık ve susuzluk süresi minimum 8 saat olmalıdır. Her iki işlem esnasında da çocukların terleme veya alta kaçırma ihtimallerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda yedek kıyafetlerin olması gerekmektedir.

TEDAVİ SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Sedasyon ve genel anestezi sonrasında kullanılan anestezik ilaçlara bağlı olarak bir süre yorgun ve uykulu olunması normaldir. Çocuklarda hırçınlık ve mızmızlık da görülebilir. Özellikle diş çekimi yapıldıysa o bölgedeki uyuşukluk, farklı bir ortamda uyanması, çevredeki yabancı seslerin varlığı çocuğu rahatsız edebilir. Ya da tam tersi olarak bazı çocuklar da uykulu ve sakin olarak uyanabilmektedir. Her iki tablo da 2-3 saat içerisinde kendiliğinden geçecektir. Yeme ve içme genellikle en az birkaç saat sonra başlamakla birlikte kesin bilgiyi doktorunuz işlem sonrasında verecektir. İşlem esnasında damar yolundan gerekli ilaçlar (ağrı kesiciler, antibiyotikler) yapıldığı için uyandıktan sonra ağrı hissi olmaz. Ayrıca yine damar yolundan şekerli bir sıvı verildiği için uyanır uyanmaz açlık-susuzluk hissi önlenmiş olur.